Als interim-directeur in het basisonderwijs laat ik mensen stralen, jong en oud.

Mijn drijfveer? Kinderen kunnen niet kiezen voor goed onderwijs. Wij, ook ouders, leerkrachten, directeur, bestuur wel!


Ik heb grote leidinggevende ervaring in het onderwijs, o.a. als directeur van een grote school in Amersfoort, als meerschools directeur in Amsterdam Noord en als interim-directeur in Amsterdam Zuidoost. 

Ontwikkelen en in beweging brengen is mijn leidraad. Ik werk vanuit bezieling en veerkracht. Ik ben goed in orde en structuur in chaos brengen. Kwetsbare scholen dagen mij uit.

Ik zet scholen in hun kracht, geef en vraag verantwoordelijkheid en werk doelgericht.

Een voorbeeld? In Amsterdam Zuidoost heb ik als interim - directeur leiding gegeven aan een Steve Jobsschool in wording. Met resultaatgericht werken en verandering van teamcultuur heeft de school het vertrouwen van de onderwijsinspectie weten te houden.